Προσοχή: το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει μεταφραστεί στα νέα ελληνικά και σας έχει αποσταλεί αποκλειστικά στα πλαίσια της προώθησης του ιστότοπου translateancientgreek.com. Απαγορεύεται απαρεγκλίτως η αντιγραφή, δημοσίευση, μετάδοση, ανάγνωση και ηχογράφηση του εν λόγω κειμένου κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή από οποιονδήποτε δίχως τη ρητή έγγραφη άδειά μας. Η με εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά, σε αρμονία με την Ευρωπαϊκή οδηγία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Αγορά.

«Πράγματι, η φιλοσοφία μας άκμασε αρχικά μεταξύ των βαρβάρων· αφού όμως άνθησε και στα δικά σας έθνη κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους διακυβέρνησης του Αυγούστου, του προγόνου σου, κατέληξε να γίνει ένα εξαιρετικά ευοίωνο αγαθό για τη βασιλεία σου. Γιατί έκτοτε η κυριαρχία των Ρωμαίων γνώρισε μια μεγαλειώδη και λαμπρή αύξηση· της οποίας εσύ έγινες ποθητός διάδοχος – και θα συνεχίσεις να είσαι μαζί με το παιδί σου, διαφυλάττοντας τη φιλοσοφία που συντρόφευσε και ανέτειλε μαζί με τη βασιλική διακυβέρνηση του Αυγούστου, την οποία τίμησαν και οι πρόγονοί σου μαζί με τις άλλες μορφές λατρείας. Και τούτο αποτελεί μέγιστη απόδειξη του ότι η διδασκαλία μας άκμασε μαζί με τη βασιλεία που είχε μόλις κάνει το αγαθό της ξεκίνημα προς όφελός της: το ότι δεν γνώρισε καμιά συμφορά από την διακυβέρνηση του Αυγούστου, αλλά, αντίθετα, όλα όσα την αφορούσαν ήταν λαμπρά και ένδοξα, σε αρμονία με τις ευχές όλων.»