«Μια καλή μετάφραση δεν αποτυπώνει την “προσωπική” ανάγνωση του μεταφραστή· αποτυπώνει ατόφιο το μήνυμα του συγγραφέα.»

Ενδιαφέρεστε για ακριβείς και αξιόπιστες μετάφραση – μεταφράσεις (αγγλικά – αρχαία ελληνικά, αρχαία ελληνικά – αγγλικά;

3 Σημεία για Ακριβείς, Αξιόπιστες Μεταφράσεις (αγγλικά – αρχαία ελληνικά, αρχαία ελληνικά – αγγλικά)

Μια έγκυρη μετάφραση από αγγλικά σε αρχαία ελληνικά ή από αρχαία ελληνικά σε αγγλικά προϋποθέτει  πολύ περισσότερα από κάποιο πτυχίο σε μια ξένη γλώσσα και ορισμένες έγγραφες πιστοποιήσεις επάρκειας.

Μια έγκυρη μετάφραση προϋποθέτει επικοινωνία – και μάλιστα πολύπλευρη και ταυτόχρονα ισορροπημένη:

  1. Επικοινωνία με τον αρχικό συγγραφέα του κειμένου έστω και μόνο μέσω του κειμένου· μια ακριβής και έγκυρη μετάφραση απαιτεί από το μεταφραστή να αφουγκράζεται το κείμενο που μεταφράζει, να αντιλαμβάνεται το βαθύτερο νόημά του, τον τρόπο με τον οποίο ο αρχικός συντάκτης χρησιμοποιεί τον κάθε όρο, τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να μεταφέρει και να δομήσει το μήνυμά του.
  1. Επικοινωνία με τη γλώσσα· ένα πλούσιο λεξιλόγιο δεν εξασφαλίζει ούτε σαφήνεια, ούτε εγκυρότητα στη μετάφραση. Αυτό που απαιτείται είναι η επικοινωνία του μεταφραστή με την ίδια τη γλώσσα- ένα αναπτυγμένο γλωσσικό αισθητήριο, η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται ο μεταφραστής τι μπορεί να χρησιμοποιήσει στις επιμέρους διατυπώσεις του, πού και με ποιον τρόπο, για να αποδώσει το νόημα με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο.
  1. Επικοινωνία με τον πελάτη· η αναγνώριση των αναγκών του, του λόγου για τον οποίο πληρώνει για να μεταφράσει ένα κείμενο. Αυτές οι ανάγκες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ύφος, το λεξιλόγιο, καθώς και το βαθμό της παρέμβασης στο πρωτογενές νόημα του κειμένου.

Συνεπώς, μια έγκυρη μετάφραση από τα αγγλικά στα αρχαία ελληνικά, ή από τα αρχαία ελληνικά στα αγγλικά προϋποθέτει ενδιαφέρον· γνήσιο ενδιαφέρον τόσο για την ακριβή απόδοση ενός κειμένου, όσο και για τον πελάτη. Και είναι αυτό το ενδιαφέρον που θα υποκινήσει το μεταφραστή  να αναζητήσει όχι απλά τη σωστή μετάφραση των λέξεων, αλλά την ακριβέστερη δυνατή απόδοση του νοήματος

Μεταφράσεις από αγγλικά σε αρχαία ελληνικά και από αρχαία ελληνικά σε αγγλικά με συνέπεια στο χρόνο παράδοσης

Η συνέπεια στο χρόνο παράδοσης αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας στον τομέα των μεταφραστικών υπηρεσιών και διατηρεί σημαίνουσα θέση στις προτεραιότητες και στους στόχους σε κάθε μεταφραστικό project και συνεργασία που αναλαμβάνουμε.   

Οικονομικές μεταφράσεις (αγγλικά – αρχαία ελληνικά, αρχαία ελληνικά – αγγλικά), υψηλής ποιότητας

Η υψηλή ανταγωνιστικότητα και η παγκοσμιοποιημένη αγορά έχουν καταστήσει τις μεταφραστικές υπηρεσίες αναπόσπαστο τμήμα όλων των επιτυχημένων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο χώρο του διαδικτύου. 

Αν ενδιαφέρεστε για άρτια μεταφρασμένα κείμενα από αγγλικά σε αρχαία ελληνικά ή από αρχαία ελληνικά σε αγγλικά με μικρό κόστος και συνέπεια στο χρόνο παράδοσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. 

Μεταφραστικές Υπηρεσίες